תחנות מעקב אחרי לווינים וחלקי לווינים בחלל
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

תחנת פיילינגדיילס של חיל האויר הבריטי, אנגליה

תחנת חיל האויר המלכותי הבריטי בפיילינגדיילס Fylingdalesנמצאת בסנוד היל שב North York Moors . Iהמוטו של התחנה הוא המילה הלטינית "ויגילמוס ( "אנו צופים "). מדובר בתחנת רדאר ענקית שמהווה חלק ממערכת ההתראה המוקדמת מפני התקפת טילים בליסטיים של ארצות הברית המוכרת בשם BMEWS Ballistic Missile Early Warning System .במסגרת הסכמים להחלפת מידע מודיעיני בין ממשלת ארה"ב לממשלת בריטניהשתי המדינות שותפות לכל המידע הנאסף בתחנה .היעד העיקרי של התחנה הוא לתת לשתי הממשלות התראה מפני התקפת טילים בליסטית (חלק ממה שמכונה "התראת ארבע הדקות" שנקבעה במהלך המלחמה הקרה למרות שבאופן מעשי מדובר בהתראה בת שלוש דקות בלבד ).
היעד השני של התחנה ( וזו גם הסיבה מדוע היא גם מופיעה באתר זה) הוא ניטור של חפצים המשייטים בחל , החל בלווינים וכלה בחלקי לווינים שהתפרקו לגורמים ועלולים לגרום נזק ללווינים אחרים פעילים. התחנה מספקת מידע חיוני חסר תקדים במקרים בהם נעלמים לווינים ממערכות העקיבה של חברות אחרות והיא מקיימת למעשה ניטור מלא אחרי כל הלווינם שמופיעים בקו הרקיע שלה. המידע כבר סייע בעבר לגלות מדוע לווינים מסויימים נעלמו לפתע ומה גרם לכך.

התחנה כיום

כאמור, התחנה היא חלק משלוש תחנות במערכת ההתראה המוקדמת של ארצות הברית מפני התקפה טילים בליסטיים. ארצות הברית מממנת את כל העלויות של יחידות הרדאר במערך. שתי התחנות האחרות במערך נמצאות בגרינלנד ובאלסקה. למרות העובדה שכל המידע הנאסף בתחנה מועבר לממשלת ארצות הברית מוצב בתחנה שבאנגליה כל העת איש קשר של הצבא האמריקאי.

מערכות הרדאר העיקרייות בבסיס פיילנגיילס הן מסוג AESA - Active Electronically Scanned Array , phased array המותקנים על פני כל אחת מארבע דפנות של מיבנה בטון קטום המכונה בפי רבים "הפירמידה". המבנה הופך את פיילינגדיילס ליוצאת דופן בין שלוש התחנות מכיווןש היא מכסה למעשה אזור של 360 מעלות . כל מערך כולל כ 2,560 רכיבי קליטה ושידורועוצמת השידור המירבית של המתקן שווה ל 2.5MW, עם יכולת עקיבה למרחק של 4,600 ק"מ ויותר.

זה לא המבנה הראשון שאכלס את בסיס פיילינגדיילס. התחנה הוקמה בשנת 1962 על ידי חברת RCA - Radio Corporation of America וכללה שלושה מבנים כדוריים ( כל אחד בקוטר של 40 מטרים) שכונו בפי רבים "כדורי הגוף". בתוך כל מבנה היה מתקן רדאר נהוג באופן מכאני . כתוצאה מהמראה המושך הפכה התחנה לאזור עליה לרגל של תירים שהובלו לכאן על באוטובוסים . בהתקרב האוטובוסים לתחנה היו המדריכים מפעילים את מקלט הרדיו המותקן באוטובוס על מנת להדגים את השיבושים שגרמו מתקני הרדאר לקליטת שידורי רדיו אזרחיים.
התחנה בגלגולה הקודם 1962-1989

בין השנים 1989 ל 1992 פירקו צוותים של חברת Raytheon האמריקאית והחליפו אותם במתקנים הנוכחיים .

אתר התחנה
ראו גם תחנות דומות של NASA

© כל הזכויות שמורות