חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

252.2010
עצומה גרמנית באינטרנט : רוצים שידורים ב 1080i

חלפו רק ימים ספורים מאז השיקו שתי רשתות הטלוויזיה הגרמניות הציבוריות ARD ו ZDF את שידוריהן בסדירים בהפרדה גבוה וכבר החל ברשת האינטרנט מבצע החתמה על עצומה חדשה הקוראת לציבור לרשתות לשדר ברזולוציה 1080i ויוצאת בסיסמא:"ARD ו ZDF ב 1080i עכשיו! " .

מנסחי העצומה טוענים , שהשידורים הנוכחיים מבוצעים ברזולוציה 720p ולא ברזולוציה של 1080i .הם מוחים של השיקול הלקוי שהוביל לשידורים ברזולוציה הנמוכה וטוענים שמרבית ההפקות הנעשות כיום בעולם מבוצעות ברזולוציה המבוקשת 1,080 וכי מרבית המקלטים מתאימים לקליטת שידורים ב 1080i . הם אומרים ששידורים ברזולוציה 720p פוגע באיכות התמונה המתקבלת וכי מדובר בצעד אנטי יצירתי.


25.2.2010
German Petition : Give Us HD in 1080i

Only a few days after the launch of the HDTV-control operation at ARD and ZDF, a new internet petition calling for HD btransmissions in 1080i resolution under the slogan :"ARD and ZDF in 1080i NOW! ".

Drafters of the petition claim, that the current broadcasts are made at a resolution of 720p and not in 1080i resolution. They protest about the resppbible's decision that led to poor low resolutiom broadcasts claiming, that most productions now taking place in the world today are carried out in 1080 resolution rand claim that most modern TV sets are alreasy adapted for reception of programmes in 1080i. They say that the broadcasts in 720p resolution produce degraded image quality and that the whole decision counter-creative.
©