נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

יוון

שדורי טלוויזה ניסיוניים החלו ביוון בשנת 5691. אלה בוצעו מהאולן של EIR ( Hellenic Radio Institute ) בזאפיו שבמרכז אתונה. בשנת 1970 הוחלף השם EIR בשם חדש EIRT (National Radio and Television Institute ). בשנת 1966 החלו השדורים סדירים. הערוץ הראשון היה במיסגרת שירות השדור הממלכתי ב שכבר כלל שלושה ערוצי רדיו. בשנת 1968 הקימה הכת הצבאית ( " שילטון הגנרלים" הידוע לשימצה ) ששלטה אז ביוון ערוץ טלוויזיה שני בשם YENEA שפעל בשנים 1974 - 7691. ערוץ זה היה אז לשופר התעמולה של המישטר. ערוצי הטלוויזיה הרבו לשדר תוכניות תוכניות מיובאות מארה"ב . באותה תקופה יוון היתה מנותקת למדי מאירופה ( היא התקבלה לשוק המשותף ,המוכר כיום כ"קהילה האירופית" רק במאי 1979 ) והיתה תחת השפעה אמריקאית מרובה. בשנים הראשונות להפעלת הטלוויזיה ביוון נסגרו כמחצית מבתי הקולנוע במדינה ותעשיית הסרטים, ששגשגשה עד אז, נקלעה למשבר חמור. מקור ההכנסה העיקרי של הערוצים הציבוריים הוא באגרה מיוחדת הניגבית כחלק מתשלומי החשמל ומהכנסה שולית משדור פירסומות. בחודש יולי 1974 לאחר פלישת תורכיה לקפריסין קרסה הכת הצבאית ביוון והשלטון הצבאי בוטל . בשנת 1977 הערוץ השני YENEA שנחשב, למרות היותו משוייך עד אז לכת הצבאית לערוץ הטוב מהשניים חהל לאבד מהפופולריות שלו לטובת EPT שהרייטינג שלו עלה ב 40% .

בשנת 1981 עלו הסוציאליסטים לשילטון וגם החלו שדורים בצבעים. התקופה הסוציאליסטית נחשבה לתקופה של פריחה בטלוויזיה מאחר והממשל החדש מיעט להתערב ולערב פוליטיקה ברשויות השידור. נעשה אירגון בחדש וערוץ YENEA נקרא מעתה EPT2 ואילו הערוץ הראשון נקרא EPT1. ששניהם נותרו עצמאיים וניפרדים למרות השמות הדומים.
בשנת 1987 אושרר מחדש המונופול של המדינה בתחום שידורי טלוויזיה אבל היו כבר ניצנים לפתיחות וניפתחה רדיו פרטית ראשונה באתונה.
בשנת 1988 נפתחה תחנת טלוויזיה מקומית הראשונה בסלוניקי ET3) ) באותה שנה הואשמה המיפלגה הסוציאליסטית בשחיתות , שלושת הערוצים הציבוריים ( ET1 ,ET2, ET3 ) היו תחת התקפה ציבורית קשה ביותר וערוצים פרטיים החלו לצוץ כפיטריות אחר הגשם ללא כל רישיון שדור. הערוץ הראשון שהוקם היה Mega , בבעלות קבוצת עיתונאים מאתונה. אחריו החל לשדר "הערוץ החדש". למרות האיסור בחוק , שני הערוצים קיבלו רשיונות שדור זמניים.
בשנת 1990 כבר פעלו ביוון שבע רשתות טלוויזיה פרטיות ביניהן Antenna TV Kanali 29 ,Tele City, TV Plu , ו TV100. בתוך זמן קצר החלה ביוון אנרכיית שידור הדומה לזו ששררה באיטליה בשנות השמונים.
בשנת 1989 נעשתה חקיקה מחודשת בתחום השדורים אבל זו זו היתה חלקית והמועצה לשדורי רדיו וטלוויזיה לא הוקמה כגוף עצמאי אלא כגוף הכפוף למישרד התיקשורת הממשלתי .

קישור : רשות השדור היוונית
 

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners