נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

סין

תחנת הטלוויזיה הראשונה של סין, Beijing Television החלה לשדר ב 1 במאי 1958 , כיאה למדינה קומוניסטית אדוקה . בתוך כשנתיים נפתחו כתריסר תחנות טלוויזיה נוספות בערים מרכזיות אחרות ברחבי סין. בהיעדר מערכת תמסורת אלחוטית נאלצו התחנות להיעזר בשירותי מטוסים , רכבות ומכוניות על מנת להעביר את החומרים שנועדו לשידור.
בתחילת שנות הששים, כשברית המועצות הפסיקה את הסיוע הכלכלי לסין נפגעו שידורי הטלוויזיה הסינית. תחנות רבות נסגרו ומספרן הצטצמצם מ 23 ל 5 בלבד. במהפכת התרבות, שנמשכה בין השנים 1976 - 1966 שימשה הטלוויזיה הסינית אך ורק לפרסם ולהסביר את מאבק המעמדות. שדורי Beijing Television נפסקו לחלוטין בינואר 1967 . בעקבותיה הפסיקו לשדר גם יתר התחנות .
רק בתחילת שנות השבעים חזרו השדורים.

בסוף שנות השבעים של המאה שעברה החלה רפורמה בסין והטלוויזיה הפכה לאמצעי שידור מתקדם שהתפתח במהירות. ב 1 במאי 1978 שונה שם התחנה מ Beijing Television ל CCTV - China Central Television (השם הנהוג כיום). ב 1994 כבר היו ל CCTV 700 ערוצי שונים ברחבי סין. המערך כלל ערוץ מרכזי בודד , 30 ערוצים עורצים מחוזיים 300 ערוצים איזוריים ועוד 350 ערוצים
מקומיים.

אמצעי התיקשורת : הפה של המיפלגה
ממשלת סין ממשיכה בדרכו מאו שאמר שהממשל חייב לפקח על באמצעי תיקשורת צריכים מנוהלים על ידי המיפלגה מאחר והמיפלגה היא " האוזניים ,העיניים והלשון הנאמנות". המיפלגה הקומוניסטית הסינית דורשת שאמצעי התיקשורת , ובכללם הטלוויזיה "ישמרו על הקו שלה מרצונם וישרתו את צרכיה כלל שנדרש". המטרה העיקרית של הטלוויזיה לשמש פתחון פה למנהיגות והיא נחשבת הן כמוסד פוליטי והן כמנגנון אידאולוגי. ככזאת, היא מנוצלת עד למקסימום על ידי מוסדות השילטון. כבר בשנת 1990 כ 90% מהתוכניות היו פרי הפקה מקומית. בשנת 1991 הונהגה בערים הגדולות של סין טלוויזיה בכבלים. ב 1993 היו בסין 230 מיליון מקלטי טלוויזיה והיא הפכה למדינה המובילה בעולם מבחינת מספר מקלטי טלוויזיה. מבחינה סטטיסטית, לכל משפחה בסין יש כיום מקלט טלוויזיה אחד לפחות.

מגדל הטלוויזיה בשנחאי
מותר ואסור
בסין מותרת אך ורק טלוויזיה בבעלות ממשלתית ומקומית.
קליטת ערוצים זרים באמצעות לווין אסורה בחוק.
הטלוויזיה ממומנת על ידי הממשלה ואין בסין אגרת טלוויזיה.
הפירסומת בטלוויזיה הסינית החלה רק בשילהי שנות השבעים.

המצב הנוכחי
CCTV משדרת כיום ב 12 ערוצים כלל ארציים וכ 3000 ערוצים אזוריים ומקומיים. הממשל הסיני מפגין חוסר יציבות בכל הקשור לפתיחות ולרפורמות בתחום השידורים.במהלך השנים האחרונות של המאה שעברה הונהגו רפורמות שונות במערכת השדורים ונוצר אפילו הרושם, שהממשלה עומדת להתיר כניסת חברות ומשקיעים זרים כשותפים בערוצי טלוויזיה. אבל בשילהי 2005 חלה נסיגה בתחום זה וממשלת סין החלה להצר מחדש את צעדיהם של משקיעים זרים ואף אסרה מחדש שותפויות בין חברות סיניות לחברות זרות בכל הקשור בבעלות על ערוצי טלוויזיה. קליטת ערוצים זרים באמצעות לווינים עדיין אסורה על ידי העם ומותרת ליחידי סגולה ולתושבים זרים בלבד. ממשלת סין ממשיכה בהיסטריה הנהוגה שם בכל הקשור בפתיחות תקשורתית, וקשה שלא להבין מדוע, כשבוחנים את המצב הפוליטי בו היא שרויה שנית רבות.
 

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners