נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

SATCOM-1 : לווין התקשורת הגאוסטציונרי הראשון

RCA American Communications או RCA Americom הוקמה בשנת 1975 במפעילת לוויני תקשורת שנבנו על ידי חברת RCA Astro Electronics . הלווין הראשון של החברה היה Satcom 1ששוגר ב 12 בדצמבר 1975 . זה היה לווין התקשורת הגיאוסטציונארי הראשון בעולם.

Satcom 1 סייע רבות לקידום של ערוצי טלוויזיה אמריקאיים כמו Superstation TBS ו CBN - Christian Broadcasting Network מכיוון ששידוריהם הופצו ישירות ממרכז השידור אל מרכזי ההפצה של חברות הכבלים ברחבי ארצות הברית בלי צורך בתשתית הפצה קרקעית יקרה. בנוסף, זה היה לווין התקשורת הראשון שהפיץ את השידורים של הרשתות העיקריות ABC, NBC ו CBS אל תחנות המישנה והרשתות השותפות ברחבי ארצות הברית . הלווין הצליח במיוחד הודות לעובדה, שהיו בו 24 משיבים , פי שתיים ממתחרהו Westar 1שכלל רק 12 משיבים , מה שחסך בעלויות השידור בלווין.

14 more (increasingly sophisticated) Satcom satellites would enter service from 1976 to 1992. In 1986 General Electric acquired RCA and renamed the Americom unit GE American Communications (GE Americom). From 1996 new satellites were named in the GE-# series, i.e. GE-1 in 1996, GE-2 in 1997 etc

 

 


© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners