נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

פילוט Pilot

חברה אמריקאית ותיקה שהוקמה בשנות השלושים ועסקה ביצור מקלטי רדיו שהתפרסמו בזכות איכותם הגבוהה. בשנות החמישים החלה גם ביצור מקלטי טלוויזיה. בשנות הארבעים הוקם מיפעל בבריטניה אך לקראת סוף שנות החמישים הוא נרכש על ידי חברה מיתחרה בשם Ultra.

הנקודה הישראלית : מקלטי טלוויזיה של השלוחה הבריטית של פילוט רדיו יוצרו בשנות השבעים בתל אביב. מקלטי הטלוויזיה של פילוט היו המקלטים הניבחרים של הטלוויזיה החינוכית ומישרד החינוך צייד בהם בהם את כל בתי ספר היסודים בסוף שנות הששים ותחילת שנות השבעים . באותן שנים הטלוויזיה החינוכית שידרה תוכניות הוראה מיוחדות לתלמידי בתי הספר.
מודעה אמריקאית משנת 1951


ידיעה מעיתון דבר
8 במרס 1968

הנקודה הישראלית : מקלטי טלוויזיה בשם Pilot יוצרו בישראל תקופה קצרה בשנות השבעים במפעל הרכבה בתל-אביב ששכן ברחוב הצפירה.
מודעות פרסומת מסוף שנות השישים
 


© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners