נא להמתין להופעת התפריט 
טלוויזיה בהפרדה גבוהה HDTV
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

מילון מונחים

1080p
אחד ממפרטי הרזולוציה המשמש לשידורים בהפרדה גבוהה HDTV. משמעות המינוח 1080i היא הפרדה ( רזולוציה) של 1920x1080 פיקסלים ואילו האות 'i' פירושה , שהוידאו הוא מסוג interlaced. רזולוציות נוספות המנוצלות בשידורים בהפרדה גבוהה הן HDTV 720i ו 720p


480i
מדובר במצב וידאו בו הרזולוציה האנכית( ורטיקלית) מורכבת מ 480 קוים , כשהאות i מציינת שמדובר ברזולוציה מסוג interlaced. בדרך כלל יש לה רזולוציה אופקית( הוריוזונטלית ) של 640 ויחס תמונה ( רוחב:גובה) של 4:3 . קצב הרענון עומד על 60 הרץ והכינוי המלא הוא אם כן 480i60. רזולוציה של 640x480 עם יחסי מסך של 4:3 מכונה SDTV - Standard Definition Television .

480p
480p מתייחסת למצב וידאו בו הרזולוציה האנכית ( ורטיקלית) מורכבת מ 480 קוים ואילו האות p מציינת שמדובר בסריקה מתקדמת ( progressive) . בדרך כלל יש לה רזולוציה אופקית ( הוריזונטלית) של 640 ויחס מסך של a 4:3. יש לה קצב תמונות ( פריימים) של 30fps או 60fps, והכינוי המלא שלה הוא 480p30 או 480p60 בהתאמה. רזולוציה של 480p60 נחשבת ל EDTV - Enhanced Definition Television .
רזולוציה של 640x480 עם יחסי מסך של 4:3 נחשבת ל SDTV - Standard Definition Television . היא מנוצלת בשיטת השידור האמריקאית NTSC גם בשידורים אנלוגיים (אל אז כמובן שהיא interlaced ).

4:3
יחסי מסך סטנדרטיים הם 4:3.אם אתם מתבוננים במקלט טלוויזיה רגיל , תראו שהוא כמעט מלבני . הכינוי 4:3 פרושו 4 יחידות רוחב על 3 יחדיות גובה . תוכניות טלוויזיה מקוריות מוצגות היטב על גבי מסך מסוג 4:3 מכיוון שלפני עשרות שנים אימצבה תעשיית הטלווזייה את התקן שמכונה Academy Standard עבור תוכניות טלוויזיה .
לעומת זאת, יחסי מסך של 16:9 ( מכונה גם widescreen) הופך להיות התקן המועדף כיום והוא מחליף בהדרגה את יחסי המסך הישנים של 4:3. שידורים בהפרדה גבוהה יבוצעו אך ורק ביחסי מסך אלו.

576i
576i מתייחס למצב וידאו בו הרזולוציה האנכית( ורטיקלית) מורכבת מ 576 קוים , ואילו האות i מבטאת את העובדה שמדובר במצב מסוג interlaced. הרזולוציה האופקית( הוריזונטלית) היא בדרך כלל של 720 קוים ויחסי המשך הם מסוג 4:3 . קצב הרענון של התמונה הוא של 50 hertz, והשיטה נקראת כהלכה בשם 576i50. רזולוציה של 720x576 עם יחסי מסך של 4:3היא למעשה SDTV - Standard Definition Television .שיטה כזו נמצאת בשימוש במדינות בהן משתמשים בשיטות PAL ו SECAM בשידורים אנלוגיים .

576p
576p מתייחס למצב וידאו בו הרזולוציה האנכית( ורטיקלית) מורכבת מ 576 קוים , ואילו האות p מבטאתאת העובדה שמדובר במצב מסוג progressive . הרזולוציה האופקית( הוריזונטלית) היא בדרך כלל של 720 קוים ויחסי המשך הם מסוג 4:3 . קצב התמונות הוא בדרך כלל של 25fps או 50fps, ושמה המלא הנכון הוא 576p25 ו 576p50 בהתאמה . 576p50 נחשבת לשיטת EDTV Enhanced Definition Television .
רזולוציה של 720x576 עם יחסי מסך של 4:3 היא מכונה SDTV Standard Definition Television והיא מנוצלת בדרך כלל במדינות המשתמשות בשיטות השידור PAL או SECAM גם בשידורים אנלוגיים (וכמובן בשיטת interlaced).

720i
אחד המיפרטים לשידורים בהפרדה גבוהה HDTV. משמעות 720i הוא רזולוציה של 1280x720 פיקסלים ואילו האות 'i' פירושה שהוידאו הוא מסוג interlaced . רזולוציות נוספות בשידורים בהפרדה גבוהה הן HDTV 1080i ו 720p

720p
אחד המיפרטים לשידורים בהפרדה גבוהה HDTV.משמעות 720p הוא רזולוציה של 1280x720 פיקסלים ואילו האות p' פירושה שהוידאו הוא מסוג progressive . רזולוציות נוספות בשידורים בהפרדה גבוהה הן 1080i u 720i.

16:9
יחסי התמונה ( רוחב לגובה) נפוצים ומקובלים בכל רחבי העולם בשמשך עשרות שנים היו 4:3, לעומתם, יחסי המסך בשיטת Widescreen TV הם 16:9. חובבי 16:9 טוענים שמרבית סרטי הקולנוע מצולמים ממילא ביחסי מסך כאלה ועל כן עדיף לשדר טלוויזיה בפורמט כזה על מנת לשמר את חוויל הצפיה ולא להחסיר פרטים מהתמונה המקורית כפי שצולמה עבור הקרנה בקולנוע .בשידורים בהפרדה גבוהה אומץ פורמט זה כתקן מחייב.

AC-3
מערכת ערוצי שמע 5.1 , כפי שהיא מוגדרת בתקן HDTV דיגיטלי. מכונה גם בשם Digital Dolby . AC-3 מספקת צליל דיגיטלי באיכות CD עם חמישה ערוצי שמע בספקטרום מלא לרמקולים הקידמיים ( ימין ושמאל ) , רמקול מרכזי , שני רמקולי surround אחוריים ( ימין ושמאל ) ועוד רמקול subwoofer מסוג LFE - low frequency effect - אפקטים בתדרים נמוכים ).

ATSC
Advanced Television Systems Committee
הוועדה (בארצות הברית ) האחראית לפיתוח ולמיסוד תקן שידורים HDTV דיגיטלי ופורמטים נוספים לטלוויזיה דיגיטלית.

A/D
conversion Analog to Digital
המרת חומר מאנלוגי לדיגיטלי המיושם בקצה ממנו יוצא השידור

Addressable Resolution
ההפרדה הגבוהה ביותר שמקלט טלוויזיה או צג מחשב מסוגלים לקבל . יש לקחת בחשבון , שבמקרים רבים , גם אם מקלט מסוגל להתמודד עם הפרדה גבוהה במיוחד , לא תמיד הוא יוכל להציג אותה כראוי .

Analog TV טלוויזיה אנלוגית
תקן השידור ( SECAM ,NSTC או PAL ) המנוצל לשידורי טלוויזיה מסורתיים המקובלים כיום . אותות שידור אנלוגיים מישתנים כל העת וזו גם הסיבה מדוע חלים שינויים כל העת באיכות הצבע בזמן השידור.

Artifacts
אפקטים לא רצויים ניצפים בעין הנוצרים עקב הפרעות שידור או עיבוד תמונה. יכולים להתרחש בשידור אנלוגי ובשידור דיגיטלי כאחד .

Aspect Ratio יחס צפיה
היחס בין רוחב התמונה לגובהה. בשיטת השידור הישנה המקובלת כיום יחסי התמונה המסורתיים עומדים על 4:3 ואילו השידורי HDTV ניקבע יחס חדש של 16:9 המכונה גם wide screen .

ATV
Advanced Television
" טלוויזיה מיתקדמת " - מינוח ישן שניקבע לאתר שלבים בהתפתחות הטלוויזיה הדיגיטלית . המונח שונה לפני מיספר שנים ל DTV כלומר , טלוויזיה דיגיטלית .

Bandwidth רוחב פס
מיגוון תדרים המשמשים לשידור מידע כגון תמונה וצליל. רוחב הפס לשידורי HDTV גדול בהרבה בהשוואה לשידורים אנלוגיים ( למשל : בשידור טלוויזיה NTSC הוא עומד על 6Mhz לעומת Mbps דע 19.4 ב DTV שמספיק רק לערוץ אחד של HDTV ) .

Bit Rate קצב ביטים
נמדד כ"ביטים לשניה" ומבטא את הקצב בו משודרים או מעובדים נתונים. ככל שהקצב גבוה יותר, כך גדולה יותר ההפרדה ( רזולוזציה ) של התמונה .

Component Video Connection
יציאה של מכשיר וידאו או כניסה מקלט דיגיטלי המורכבת משלושה אותות המרכיבים את שלושת צבעי היסוד : אדום , ירוק וכחול . שלושת צבעים אלה, כשהם משולבים יחדיו, מספקים את כל המידע הנחוץ ליצירת תמונה ציבעונית . במכשירים חדישים תורגמו שלושת הצבעים לשלושה מונחים חדשים : Y = luminance ( בוהק ) , PR + PP - שני אותות שונים , כשכל אחד מגיע בכבל ניפרד .

Composite Video
אות וידאו אנלוגי מוצפן הכולל את נתוני הסינכרון האנכיים והאופקיים. מכיוון שאותות ה luminance ( בוהק ) וגם ה chrominance ( צבע ) מוצפנים יחדיו , מספיק חיבור באמצעות כבל בודד בלבד ( מסוג RCA , למשל ) .

Compression דחיסה
שיטה אלקטרונית להקטנת מיספר הביטים הנחוצים לאגור או לשדר נתונים במיסגרת מוגדרת של זמן או נפח מסויים. בתעשיית הוידאו מישתמשים במיספר שיטות דחיסה . השיטה העיקרית אשר מנוצלת כיום לדחיסה של שידורי טלוויזיה סיפרתית מכונה MPEG2 . שיטה מתקדמת עוד יותר הולכת ותפשת לה אחיזה ותחליף את MPEG2 עד סוף העשור הראשון של המאה הנוכחית היא MPEG4. בערוץ אנלוגי אחד ניתן לדחוס ולשדר מספר רב של ערוצים סיפרתיים ( טלוויזיה , רדיו , ונתונים ).

D/A
digital to analog
המרה של אותות דיגיטליים לאותות אנלוגיים . המיכשור המנוצל למטרה זו מכונה גם DAC - A/D converter
DBS
Direct Broadcast Satellite לווין המשמש לשידורי טלוויזיה ורדיו ישירים לבתי מנויים המנצלים לשם כך צלחות בקוטר קטן.

DCR
Digital Cable Ready
מקלט הכולל קורא כרטיסים ( כרטיס חכם) לקליטת שידורי כבלים דיגיטליים מוצפנים ( במקום ממיר הכבלים )


DTS
Digital Theater Systems
שיטת שמע רב ערוצית המנוצלת בעיקר בקולנוע וב DVD .

Downconvert
מונח המנוצל לתאר המרת פורמט מאות כניסה בהפרדה גבוהה למספר תצוגה נמוך . יותר למשל : מכניסה של 1080 לתצוגה של 480 .

EDTV
Enhanced definition television.
מסך פורמט רחב ( widescreen ) עם לפחות אפשרוך לעבד אות מסוג 480p (progressive) בהפרדה רגילה נחשב עדיף למקלט רגיל SDTV .

EPG
ראשי תבות של Electronic Program Guide
מדריך שידורים אלקטרוני המוצג על המסך.

HDMI
High-definition multimedia interface. - חיבור דיגיטלי התומך באודיו ובוידאו בכבל בודד .ברכישת מקלטים בהפרדה גבוהה יש לבדוק שיש לפחות שני חיבורים מסוג זה..

HDTV
High Definition Television
טלוויזיה בהפרדה גבוהה, שבאה לידי ביטוי בהכפלה של מיספר הקווים לתמונה לעומת המקובל בשידור אנלוגי . גם יחסי המסך שונים : אם בתמונה המקובלת כיום יחסי המסך הם 4:3 , בטלוויזיה בהפרדה גבוהה היחסים מישתנים ל 16:9 .

HDTV Ready
מציין שהמקלט מסוגל להציג שידורים בהפרדה גבוהה אבל אינו כולל טיונר מתאים לקליטת שידוריםן דיגיטליים קרקעיים ( מצריך חיבור לממיר כבלים, לווין או טיונר דייגטלי קרעי) .

Interlaced Scanning
ראה Progressive Scanning

Letterbox
מונח המתייחס להצגת התמונה בפורמט מסך 16:9 לצפיה על גבי מסך 4:3 . מעל לתמונה ומתחתיה פסים שחורים תוחמים.

Line Doubling
הכפלת קווים ( מקלטי טלוויזיה 100 הרץ )
שיטה , המבוצעת באמצעות מעגל אלקטרוני מיוחד , בה מוכפל מיספר הקווים בתמונה . בצורה כזו נעלם אפקט ההיבהוב המקובל בתמונה הרגילה.

NTSC
ראשי תיבות של : National Committee Television Standards
הוועדה הלאומית הפדרלית שמונתה להתקין ולקבוע את שיטת השידור האנלוגית בצבעים בארה"ב . לאחר שהתקן התקבל , מוסד הוועדה והפך לשם השיטה עצמה.

PAL
ראשי תיבות של : Phase Alternation Line
שיטת השידור האנלוגית בצבעים במרבית ארצות אירופה והמיזרח התיכון. בשיטה זו יש 25 תמונות ( frames per second , FPS ) בשניה

Pixel
picture element
מונח המבטא את המרכיב הבודד הקטן יותר בתמונת טלוויזיה. המיספר המירבי של הפיקסלים מגביל את ( חדות ) הפרטים שניתן לראות בטלוויזיה . במקלט טלוויזיה ממוצע אין יותר מחצי בתמונה. לעומת זאת , במקלטים מסוג HDTV יש כ 2 מיליון מיליון פיקסלים פיקסלים בתמונה.

Interlaced / Progressive Scanning
ההיפך מסריקה הנקראת interlaced. העוד שבשידורי טלוויזיה רגילים אנלוגיים תמונת הטלוויזיה משתנה 50 או 60 פעם בשניה (50Hz באירופה, עם שיטת PAL ו 60Hz במרבית המערכות הפועלות בשיטת NTSC),אבל התמונה כוללת רק כל קו אופקי שני ואילו הקו שבין שני קוים אופקיים נשאר "ריק"-- ורק התמונה ( המסגרת, פריים) הבאה תכלול את הקו האופקי הזה שלא נסרקו בסבוב הקודם . מכאן, שתמונה מסוג interlaced , בתדר של 50Hz ,התמונה משתנה למעשה רק 25 פעמים בשניה (כלומר, מערכת הפריימים של היא 25fps).
לעומת זאת, במערכת סריקה מסוג progressive כל תמונה ( פריים, מסגרת) כוללת את כל המידע , ומכאן שסריקה פרגרסיבית בקצב של 50Hz חלק הוידאו בתמונה משתנה 50 פעם בשניה , ועל כן יש לו קצב פריימים של 50fps.

Resolution הפרדה
רזולוציה היא רמת הפירוט של תמונה דיגיטלית. רזולוציה נמדדת במספר דרכים: גובה x רוחב - זו הדרך המקובלת למדוד רזולוציה של תצוגה על פני מסך מחשב. במסך המחשב משתמשים בדרך כלל ברזולוציות ביחס של 4:4 של כמות הנקודות ( פיקסלים) לרוחב המסך ביחס לכמות הנקודות לגובהו.
DPI Dots per Inch - אלו יחידות המידה שבהן משתמשים למדידת רזולוציה בסריקת תמונות בעזרת סורק. היחידות קובעות כמה נקודות (פיקסלים) יהיו בכל אינץ' שנסרק. בהדפסה משתמשים גם כן ביחידות מידה אלו. לדוגמה: בסריקה ב 150 DPI כל אינץ' רבוע יתפוס 150x150 פיקסלים.
Megapixel - אלו יחידות של "מיליון פיקסלים" ומשתמשים בהן למדידית רזולוציה בצילום דיגיטלי. כדי לקבל את כמות ה megapixel , מכפילים את כמות הנקודות לרוחב התמונה וכמות הנקודות לגובהה. המצלמה הדיגיטלית משתמשת בדרך-כלל, כמו במסך המחשב, ביחס 4:3 בין כמות הפיקסלים לרוחב לבין כמות הפיקסלים לאורך. ( מתוך : ויקיפדיה - האנציקלופדיה החופשית בעברית באינטרנט ) צפיפות הקווים והנקודות בקן , אשר יוצרים את התמונה הניראית לעין. בדרך כלל , ככל שהמיספר גבוה יותר ,כך התמונה חדה ומפורטת יותר. במונחים של טלוויזיה ספרתית, רזולוציה מירבית למיספר קווי הסריקה האופקית כפול מיספר הפיקסלים לקו, מה שניקרא density pixel , כלומר צפיפות פיקסלים.

SECAM
ראשי תיבות של : Systeme Electronique Couleur Avec Memoire
שיטת השידור האנלוגית בצבעים אשר פותחה בצרפת והמקובלת בצרפת ובמדינות דוברות צרפתית, בברית המועצות לשעבר ובחלק מגרורותיה (לשעבר ).

STB
קיצור של Set Top Box
מונחים נירדפים כמו : טיונר , ממיר ומקלט .אמצעים המאפשרים לקלוט שידורים סיפרתים.

Spectrum

SDTV
ראשי תיבות של : Standard Definition Television
מקלטי הטלוויזיה המקובלים כיום, עם הפרדה נמוכה ותמונה וצליל באיכות ירודה בהשוואה לשידור סיפרתי .

S-Video
קיצור של :Separated video כלומר : וידאו מופרד
אות וידאו מקודד המפריד בין הבוהק ( brightness ) לבין נתוני הצבע. חיבור S-video יכול לשפר את איכות התמונה במיוחד כאשר מחברים את מקלט הטלוויזיה למקלט לוויני סיפרתי או למקור תמונה סיפרתי אחר DVD .

UHF
ראשי תיבות של : Ultra High Frequency
תא"ג = תדר אולטרה גבוה תחום המנוצל לשידורי ערוצי הטלוויזיה 14-69.

Upconvert
המרה לצורכי לשידור
המרה של מקור (תמונה ) בהפרדה נמוכה (באיכות ירודה ) למוצר סופי בהפרדה גבוהה ( איכותית יותר ). לדוגמא, המרה מ 720p ל i0801. אבל בשיטה זו לא מושג שיפור ברזולוציה של התמונה .

VHF
ראשי תיבות של : Very High Frequency
תג"מ = תדר גבוה מאוד תחום המנוצל לשידור ערוצי טלוויזיה 2-13 .

 
sdtv


edtvhdtvfullHD


1080pdcr


hdmi

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners