PAL

Phase Alternating Line
שיטת קידוד הצבע אשר פותחה בגרמניה
בשנות השישים משמשת במרבית ארצות אירופה ובארצות מסוימות ביבשות אחרות.מתבססת על שידור של 625 קוים בתדירות של 25 תמונות לשניה. מקבילה לה השיטה הצרפתית SECAM ושתיהן מתבססות למעשה על העקרונות של NTSC .

PALplus

קבוצה של חברות ורשתות שידור אשר התאגדו בשנת 1989 על מנת לפתח שיטת שידור משופרת אשר מבוססת על שיטת PAL . אחד העקרונות המנחים בשיטה זו הוא שידור של תמונה בפורמט 16:9 ושיפורים נוספים באיכות התמונה ופס הקול.השיטה נחלה כישלון מיסחרי .


Pay TV

טלויזיה למנויים הניתנת לצפיה אך ורק תמורת הצטרפות לשירותים המוגדרים בתשלום קבוע לספק השירות. שירותים כאלה ניתנים בתשלום עבור ערוץ או חבילת ערוצים וגם בתשלום עבור צפיה בתוכנית ספציפית.

Perigee

הנקודה במסלול אליפטי הקרובה ביותר מכדור הארץ . לווינים גיאוסינכרוניים , הנימצאים במסלול קבוע ב"רצועת קלארק" ( במחרק של ב 36,000 ק"מ מכדור הארץ ) משוגרים תחילה למסלול אליפטי וכאשר הם מגיעים לנקודת apogee , הם נורים באמצעות רקטה מיוחדת הנמצאת בלווין אל המסלול הקבוע שלהם ב"רצועת קלארק" . הנקודה הקרובה ביותר במסלול זה אל כדור הארץ נקראת apogee.

PID

Packet Identifier
קוד לזיהוי מרכיבים היוצרים שירות
מסוים ויחודי הנמצא בתוך זרם נתונים יחד עם תוכנית הטלוויזיה או הרדיו ( בשידור דיגיטלי ). בשיטת MPEG2 משדרים חבילות נתונים בקבצים של 188 בייטים כל אחת.בתחילת כל חבילה נמצא "מזהה חבילה"Package IDentifier , המודיע למקלט מה לעשות עם חבילת הנתונים המתקבלת בהמשך. מכיוון שזרם נתונים של MPEG-2 יכול להיות במצב MCPC המקלט צריך להחליט אילו חבילות שייכות לערוץ הנצפה באותו רגע ושעליו להעביר לתוך מפענח הוידאו לעיבוד נוסף. חבילות אשר אינן חלק מהערוץ הנצפה אינן מקבלות "תשומת לב". מקלטי לווינים משתמשים בארבעה סוגים של PID : VPID הוא PID-ה של זרם הנתונים של אות הוידאו APID הוא PID-ה של זרם הנתונים של האודיו
לפעמים משתמשים גם PID-ב המכונה PCR Programme Clock Reference המשמש לסינכרון חבילות האודיו והוידאו, אבל בדרך כלל נתונים אלה מוטמעים בתוך זרם נתוני הוידאו. PID-ה הרביעי משמש בדרך כלל לשידור מידע נוסף כמו מדריך שידורים אלקטרוני. מידע נתונים כזה נקרא בשם Information System והוא משתמש בערכי PID שהם בין ארבעה אפסים ו 0014 (הקסדמצימלי)

Polar Mount

מנגנון אנטנה המאפשר היגוי (וסיבוב) של האנטנה לאורך הקשת הגיאו-סטציונרית על ידי סיבוב לפי ציר אחד בלבד. PM-ל קלאסי יש ציר שמקביל ציר הקרקע.Polarization
קיטוב / קוטביות
תחילה נסביר את הטוביות של האור :
אור "רגיל" בדרך כלל נטול קוטביות : שדה חשמלי רגיל ממוקם בכיוון ארקאי בדרך כלל ויש לו התמצאות מדוייקת קצרת זמן שאינה מאפשרת מדידה מדוייקת שלו.
אם אור מקוטב באופן קווי( לינארי) , ולוקטור החשמלי יש התמצאות ( אוריינטציה) קבועה בחלל . כשמודדים קיטוב קווי , התוצאה היא אחוזים (עוצמת האור המקוטב ביחס לסך כל העוצמה של האור ) וזווית העמדה (מציאות שדה חשמלי הל דלים מקוטבים ביחס לצפון השמימי ).
במקרים ( נדירים יחסית) של קיטוב מעלי ( סירקולארי) , הוקטור של השדה החשמלי סובב במישור המאונך לכיוון ההתפשטות
קיטוב אנכי V
קיטוב אופקי H
קיטוב מעגלי Circular
אור "רגיל" נטול קוטביות

ניתן להגדיל את הניצולת בשידור אותות רדיו לווינים לצרצכי תקשורת ( כלומר, להעביר יותר ערוצים מלווין ) על ידי ניצול חוזר של תידרי המשיבים ( transponder )בלווין . בקוטביות קווית ( לינארית ) מחצית המשיבים משדרים את האותות אל כדור הארץ במצב של קוטביות אנכית ( vertical ). המחצית השניה של המשיבים משדרים את האותות בקוטביות אופקית (horizontal) ) . למרות ששני סטים של תדרים כאלה חופפים, הם נימצאים בפאזות השונות ב 90 מעלות ועל כן אינם מפריעים אלה לאלה.

Polarizer

הלווינים משדרים בדרך כלל בקיטוב קווי או סיבובי (סירקולרי). חלק המקטב המהווה חלק מה feed , תפקידו להבחין בין שני סוגי קוטביות אלה.

Polarotor

קיצור של rotor polarizing . מיתקן הניתן לכיוון באופן ידני או אוטומטי על לשנות את הקוטביות .נחשב למיושן

PPV - Pay Per View

שירות צפיה המסופק למנוי תמורת תשלום . המנוי מזמין את השירות בטלפון או בצורה אחרת ( למשל : ישירות דרך הממיר) וצופה בתוכנית המוזמנת .

Prime Focus Dish

הצלחת הנפוצה יותר היא זו בעלת מוקד ראשי שיש לו LNB המותקן בנקודת המוקד שלה, בדרך כלל מחובר בשלוש עד ארבע זרועות אל שולי הצלחת. הצלחת השניה הנפוצה היא מסוג offset

PSI

Program Specific Information

PSTN

Public Switched Telephone Network