network

רשת
אוסף של multiplex המשודרים באמצעות מערכת הולכה אחת כמו למשל כל הערוצים הדיגיטליים במערכת אחת .

NTSC

National Television Standards Committee
שם הוועדה האמריקאית אשר קבעה את תקן שידורי הטלוויזיה בצבע בארה"ב.שיטת השידורים ניקראת על שמה. ( ראו גם במדור היסטוריה)

NVOD

Near Video On Demand
שידור תוכנית כמעט מידיית לפי דרישה של לקוחות במערכות שידור בכבלים או בלווין .שיטה חסכונית מאוד יחסית ל- VOD .