תחום L Band

תחום התדרים 0.5-1.5 GHz מתייחס גם לתדרים 950-1450 MHz המנוצלים בתיקשורת ניידת.

LNB

Low Noise Block-downconverter

מכשיר זה, חלק בלתי נפרד מכל צלחת לקליטת שידורי לווינים, מזהה את האותות הנקלטים, ממיר אותם לזרם חשמלי, מגביר אותם ומוריד את התדר שלהם. אות כזה ,לאחר שעבר את העיבוד, משוגר באמצעות כבל קואקסיאלי אל המקלט הלוויני בבית.

LNB Noise measurement

מדובר במידה שבה ה LNB מפחית את היחס אות/רעש (S/N) של אותות הנקלטים במהלכם מהלווין דרך המיתקן עצמו.

Lattitude

המרחק, הנמדד במעלות, שבין מקום על פני כדור הארץ וקו המשווה

Longitude

המרחק, הנמדד במעלות, בין מקום על פני כדור הארץ לבין קו הצהרים
( 0 מעלות, קו אורך הנמצא בגריניץ', לונדון)

Look angle

זוית מעל לאופק במיקום שבו אתה נמצא, שממנה מגיעים אותות הלווין

Low Noise Downconverter

מיתקן המגביר ומוריד (תוך עיבוד) את כל רוחב הפס הלוויני של 500 מגהרץ בבת אחתאל תחום תדרי ביניים