תחום Ka Band

תחום התדרים שבין 31 - 18 GHz

KbPS

קילוביטים לשניה .מתייחס למהירות שידור של 1,000 ביטים לשניה

K Kelvin

שיטה למדידת מעלות בעיקר לצרכים מדעיים . אפס Zero K מסמל אפס מוחלט
ומתייחס ל 954 פארנהייט או 372 צלזיוס .
מאפייני הפרעות טרמליות מצויינים במעלות Kelvin

Kilohertz (kHz)

יחידת תדר השווה ל- 1,000 הרץ

תחום Ku Band

תחום התדרים שבין 71- 10.9 GHz