DAB

Digital Audio Broadcasting
ראשי תיבות של Broadcasting Audio Digital The , פורמט שידור סיפרתי (דיגיטלי ) המנוצל לשידורי רדיו. אתר הארגון העולמי. האתר הישראלי לשידורי רדיו דיגיטליים ראה כאן

DAVIC

ראשי תיבות של The Digital Audio Video Council שהיא קבוצה שנוסדה בשנת 1994 שמטרתה לכתוב את פרוטוקולים ומימשקים הנחוצים על מנת לתמוך בהעברה של שירותי וידאו בינלאומיים. אתר

DBS

Direct Broadcast Satellite
מערכת שידור לוינית אשר מתבססת על לוינים הכוללים משיבים בתחום ה Ku המסוגלים לשדר בעוצמה גבוהה שידורי רדיו טלויזיה ונתונים ישירות לבתי הצרכנים.

dB דציבל

יחידת המדידה התיקנית בה מישתמשים על מנת לבטא את היחס בין שתי רמות כוח . מנוצל בתיקשורת על מנת לבטא את הרווח או את ההפסד בעוצמה בין מכשיר כניסה לבין מכשיר יציאה.

dBW דציבל וואט

היחס של הכוח לואט אחד , מבוטא בדציבלים

Decoder

מפענח .מכשיר המשקם למצב המקורי אותות שידור שהוצפנו טרם שיגורם

demodulator

מכשיר המוציא נתונים דיגיטליים מגלי שידור נושאים

Digital דיגיטלי - סיפרתי

אותות שיש להם אך ורק שני מצבים ברורים, המתייחסים למצבים "פועל" המצוין כ "1" ו "כבוי" המצוין כ- "0"

Circular Polarizer

התקן זה מורכב משני חיישנים פנימיים הניצבים בזוית ישרה החד כלפי האחר וזאת על מנת לקבוע את סוג האות הנקלט. היציאה (output) של אחד החיישנים מעוכבת ב 1/4 רוחב גל ביחס לשני , כך שהאותות מוספים ביחד על מנת לקבוע כיון אחד של קוטביות (סיבובית, ימנית או שמאלית).
כאשר מסובבים והופכים את העיכוב בין שני החיחישנים ניתן לקבוע את הקוטביות האחרת. מתג דיודי במפוקח על ידי זרם ישר משמש לברור את הקוטביות.

digital compression

דחיסה דיגיטלית - שיטה להקטין את מספר הביטים באות דיגיטלי באמצעות אלגוריתמים מתמטיים המבטלים כל מידע שולי ובכך מקטינים את הנפח אותו תופס המידע בעת שידורו או הקלטתו.

DISEqC


דוגמא ל DISEqC עם ארבע צלחות

Digital Satellite Equipment Control

פטנט שפותח על ידי חברת הלווינים Eutelsat , ונועד לספק אמצעי שליטה למיספר רב של אבזרים ( למשל : פולריזטור , מנוע , LNB ) המחוברים למקלט לוויני אחד. המערכת מאפשרת לשלוח את האות( סיגנל ) של פקודה מסויימת באמצעות כבל ( קוקאסיאלי ) אחד בלבד .

Dish צלחת

בשוק קיימים שלושה סוגים של צלחות לקליטת שידורי לווינים : צלחת
אטומה רגילה solid) )בדרך כלל עדיפה על פני צלחות רשת. (ראה בהמשך). צלחות אלה קשיחות יותר, אינן מתעוותות בגלל כוחות הטבע ועמידות לאורך זמן יותר מצלחות רשת מחוררות. הן יקרות יחסית לאחרות אבל נותנות תמורה טובה יותר מבחינת השירות הממושך. מרבית הצלחות הן מסוג מוקד מרכזי ( prime focus) בהן ה LNB ממוקם בדיוק במרכז המוקד של הצלחת. צלחות מסוג זה מחזיקות מעמד בין 8-15 שנה . ביעילות שלהן נעה בין 60% לצלחות בקוטר שעולה על 3 מטרים ועד 75%-ל לצלחות בקוטר קטן יותר. ניתן גם להשיג צלחות קשיחות המיוצרות segmented ( םיקלחב ).

צלחות רשת (מחוררות)

גמישות יותר מהצלחות הקשיחות אבל אורך החיים שלהן קצר יותר ועשוי לנוע
בממוצע בין 3-5 שנים . חסרון נוסף של צלחות כאלה הוא אי יכולתן סנן הפרעות
ל מלווינים הסמוכים ללווין ממנו אנו מעונינים לקלוט. בנוסף ,לצלחות אלה יעילות
קליטה נמוכה יחסית, הנעה בדרך כלל סביב 53%, הנובעת מכך שצלחות אלה
מיוצרות ומורכבות מחלקים. פירושו של דבר, שצלחתבקוטר 2.4 מטרים מתפקדת
מבחינת יעילות (וגם פחות מזה) כמו צלחת מחוררת בקוטר 3.4 מטר.

צלחת offset

בצלחת כזו המוקד נמצא מחוץ ל (כביכול) האלומה המרכזית שבין הצלחת ללווין.
צלחות כאלה מקטינות את הסבירות להפרעות מגורמים שנמצאים על פני הקרקע
( למשל : בנינים גבוהים סמוכים למיקום הצלחת ) אבל הן מורכבות יותר וכיוונן
מסובך יותר. לצלחות אלה יעילות גבוהה יותר מהצלחות שנסקרו קודם והיא נעה
סביב 75% בממוצע. צלחות מסוג זה שווקות בגדלים שנעים בדרך כלל בין
0.75-1.80 מטרים.

צלחת prime focus

בצלחת כזו המוקד נמצא במרכז (כביכול) האלומה המרכזית שבין הצלחת ללווין.
ראו כאן.

גודל הצלחות

כאן בהחלט נכונה האמירה "יותר גדול יותר טוב". צלחות גדולות יותר
מאפשרות ניצול( gain ) טוב יותר , יש להן רוחב פס צר יותר ולכן הן סלקטיביות
יותר מבחינת קליטה והפרעה ללווינים שסמוכים ללווין שאנו קולטים ממנו
וכן סינון טוב יותר של רעשים מגורמים הנימצאים על פני השטח. ברור שההשוואה
נכונה בעיקר כאשר משווים בין גדלים שונים של צלחות מותו הסוג.
אך ההשוואה מתבטלת כאשר משווים בין אותו הגודל בין שלושת הסוגים. כי כפי
שכבר הובהר קודם לכן, צלחות offset עולות על צלחות קשיחות (solid ) ,
שעולות על צלחות רשת (mesh) .

Dish Aperture

הקוטר או המיפתח של צלחת לקליטת שידורי לווינים קובע את כמות אותות השידור הנקלטים מהלווין. ככל שהמיפתח גדול יותר, כך יותר אותות נקלטים על ידי המקלט וההגברה (gain ) גדולה יותר. המיפתח של צלחת בעלת מוקד ראשי אחד יכול להיחסם חלקית על ידי ה LNB וההתקנים המחוברים אליו. בגלל סיבה זו, צלחות בעלות הזנה מסוג offset נחשבות ליעילות יותר כאשר מדובר בצלחות בעלות קוטר שאינו עולה על מטר אחד.

Dish Bandwidth

רוחב אלומה של צלחת
לכל צלחת ולכל מערכת הזנה מצלחת ישנה טביעת אצבעות, כלומר, מעין תבנית המתארת כיצד אותות נקלטים מהסביבה. תבנית זו תלויה במיפתח והדיוק של הצלחת וכן בתדר אות הנקלט.
הפגמים שונים על פני שטח הצלחת גורמים בדרך כלל להרחבת האונה (lobe ) המרכזית ולגדלת האונות הצדדיות

Dish Efficiency

יעילות הצלחת
היעילות היא מדידת אחוז האותות הנקלטים על ידי מערכת ההזנה של הצלחת. במציאות, חלק מהאותות נבלמים על ידי מערכת ההזנה ויש לזכור שגם החלק הרפלקטיבי של הצלחת אינו אף פעם מושלם. כתוצאה מכך, היעילויות האופייניות נעות בין 40 אחוזים למערכות ירודות ועד 70-ל אחוזים במערכות קליטה משובחות (כאשר מדובר במערכות קליטה בעלות מוקד עיקרי אחד,Prime Focus . מערכות קליטה בעלות צלחות מסוג tesffoיכולות להגיע ליעילות של 80 אחוזים.

Dish f/D Ratio and Depth

העומק של צלחת הוא המדידה של המרחק בין הצלחת למערכת ההזנה של הצלחת (ה LNB ). לצלחות עמוקות יש יחס D/f, כלומר יחס בין אורך המוקד לבין הקוטר, שנע בין 0.25 ועד 0.31 בעוד שבצלחות שטוחות יותר היחס נע בין 0.37 ועד 0.45


מרחק המוקד של צלחת פרבולית הוא המרחק ממרכז המישטח הרפלקטיבי (המחזיר) אל נקודת המוקד, כלומר, המיקום שבו כל האותות שמגיעים לצלחת מתמקדים לנקודת מוקד אחת.

Downlink

העברת הנתונים (שידורי רדיו, טלוויזיה, טלפוניה ונתונים) מהלווין אל תחנות הקרקע על פני כדור הארץ ומשם לצרכנים פרטיים . תדרי השידור מהלווין שונים מתדרי ההעלאה אל הלווין.

DVB

Digital Video Broadcasting
תקן המתבסס על התמונה והצליל לפי תקן MPEG 2 .מתייחס לשידורים באמצעות לווינים , כבלים ושידורים על פני הקרקע ובנוסף ובנוסף לשידור הטלוויזיה והרדיו עצמו ,הוא מכסה גם נושאים כמו שידור לוח שידורים אלקטרוניים (EPG ) ושיטות עירבול והצפנה להגנת התוכן המשודר. תקן זה אומץ כמעט בכל העולם , פרט למספר מדינות הכוללות את :ארה"ב , מקסיקו, קנדה, דרום קוראה וטייואן.
תקן DVB-S מתייחס לשידורים באמצעות לווינים .
בשנת 2005 אושר נעשתה בניה מחדש של התקן המיועד לשידורי לווינים והוצג תקן חדש בשם
DVB-S2 שנועד למנו בעיות של סינכרון אות השידור ,מה שמאפשר גם דחיסה נוספת עם אפשרות לשדר יותר ערוצים ברוחב פס נתון לעומת התקן הקודם . לשיטה החדשה משמעות חשובה במיוחד בעידן השדורים בחדות גבוהה באמצעות לווינים, עקב רוחב הפס הגדול הנידרש להעברת שדורים כאלה.
ראה גם : מאמר ואתר הארגון העולמי

DTH

Direct To Home
הכינוי הישן שקדם ל DBS שמציין כי השידור מיועד לקליטה ישירה על ידי הצרכן בביתו.

Downlink

מונח זה מתאר את השידור מהלוין אל כדור הארץ

Download

במקלטים דיגיטליים : פונקציה זו מאפשרת לספק השירות לבעל המקלט הביתי המקלט לעידכון מערכת ההפעלה של המקלט הדיגיטלי