תחום C band

תחום התדרים שבין 3.7 ועד 4.2 גיגהרץ

CA module

conditional access module רכיב גישה מותנית . רכיב המקלט דיגיטלי המשמש לפיענוח שידורים מוצפנים

Carrier

אות המאופנן להעברת מידע

Carson's Rule חוק קרסון

שיטה ממוצעת לחישוב רוחב הפס המינימלי באות שידור לוויני מאופנן תדר, כך שניתן לקבל ממנו תמונה חדה ובאיכות גבוהה. למרות שמקובל להקטין את רוחב הפס מעבר להמלצות חוק קרסון (ואשר כתוצאה מכך מתקבל יחס S/N גבוה יותר), הדבר בא על חשבון סצינות בהן חפצים נעים
במהירות רבה ועל חשבון סך כל חדות התמונה המתקבלת. יכולה להתרחש גם ירידה מסוימת באיכות פס הקול המתקבל. ככל שיש במשיב יותר תת-נושאים (sub carrier ), כך נדרשת הגדלה רבה יותר ברוחב פס על פי חוק זה.

Cassegrain Dish

גם לצלחת זו משטח פרבולי אבל היא מכוונת את אותות הלווין המתקבלים דרך רפלקטור נוסף (המכונה "תת-רפלקטור היפרבולי") דרך מוליך גלים אל LNB המותקן בחלק האחורי של הצלחת.
צלחת זו, שבדרך כלל יקרה יותר מצלחת בעלת מוקד עיקרי אחד, מקובלת בעיקר . בתחנות קרקע הגיאומטריה של צלחות כאלה יעילה במיוחד באיזורים של אקלים חם מאוד מכיוון שה LNB מותקן מאחורי הצלחת (והמישטח הרפלקטיבי) ושם הוא מוגן טוב יותר מקרני השמש . דבר זה משפר את יעילותו ותפקודו של ה LNB .

CAT

קיצור של Conditional Access Table .

Channel Bandwidth רוחב פס של ערוץ

זהו טווח התדרים שבו מרוכזת האנרגיה של אות שידור. רוחב הפס ממוקד בתדר המרכזי. למשל, רוחב הפס האופייני של משיב בתחום ה C הוא 36 קילוהרץ, יותר מהתדר הנדרש לשידור אות וידאו איכותי באמצעות לווין. אבל,רוחבי פס של ערוצים המנוצלים בחצי-משיב, כ 18 קילוהרץ ומטה,הם נפוצים מאוד. בנוסף, בעוד משיבים רבים הם בעלי רוחב פס של 54 קילוהרץ ו 72 קילוהרץ, זאת במיוחד במשיבים של תחום Ku , רוחב הפס של כל אות וידאו עשוי להיות ממורכז על החצי העליון או החצי התחתון של המשיב ולתפוס , באופן טיפוסי, בין 27- 36 קילוהרץ.

Circular Polarization

אותות היורדים מלוויני תקשורת מקוטבים לעיתים קרובות קיטוב מעגלי. השדה החשמלי והשדה המגנטי סובבים בתנועה מעגלית בעת תנועתם בחלל, בדומה לתנועה לאורך ספירלה. כיוון הסיבוב קובע את סוג הקיטוב הסיבובי. השימוש בקיטוב סיבובי מסלק את הצורך בהתאמות בציוד הקליטה. אותות בקיטוב סיבובי אינם נתונים לאפקט הקרוי Faraday Rotation , השדות המגנטיים של כדור הארץ ועל ידי סופות מגנטיות בזמן שהוא סיבוב של הקוטביות הנגרם של ידי שאותות נעים דרך האטמוספרה. העמידות בפני Faraday Rotation הופך את הקיטוב הסיבובי לעדיף בעת שידורי לווין המיועדים להעברת פסי קול ונתונים.Circular Polarizer

התקן זה מורכב משני חיישנים פנימיים הניצבים בזוית ישרה החד כלפי האחר וזאת על מנת לקבוע את סוג האות הנקלט. היציאה (output) של אחד החיישנים מעוכבת ב 1/4 רוחב גל ביחס לשני , כך שהאותות מוספים ביחד על מנת לקבוע כיון אחד של קוטביות (סיבובית, ימנית או שמאלית).
כאשר מסובבים והופכים את העיכוב בין שני החיחישנים ניתן לקבוע את הקוטביות האחרת. מתג דיודי במפוקח על ידי זרם ישר משמש לברור את הקוטביות.

Coaxial Cable

סוג של כבל המשמש להעברת אותות בתדרים גבוהים. למשל: מה LNB למקלט

Color Television standards

תקני שידור לשידורי טלווזייה בצבעים ( SECAM ,NTSC , PAL ) פותחו בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים PAL-M ו NTSC-M הם בעלי תדרי שדה של 60 הרץ ו 525 קווי סריקה. כל יתר השיטות מנצלות תדרי שדה של 50 הרץ ו 625 ו קווי סריקה. פרט ל SECAM-L , כל השיטות משתמשות באיפנון וידאו שלילי וצליל MF.

Common Interface

מערכות של חומרה ותוכנה המיועדות למערכות גישה מותנית וזאת כאשר המערכת הקולטת אינה מיועדת לקליטת שיטת הצפנה אחת בהכרח . המנויים משתמשים ברכיבים חיצוניים המוכנסים לחריצים מיוחדים בתוך המקלטים ואשר מאפשרים להם גישה לשידורים המוצפנים. המימשק שבין המקלט לרכיב הפיענוח הוא בתקן אחיד הקרוי PCMCIA כך שאותן מקלט מסוגל לטפל
בשיטות הצפנה שונות .

CA - Conditional Access גישה מותנית

מערכת גישה מותנית, מוצפנת , המחייבת רכישה של כרטיסים ורכיבים אחרים לצורך ניצול השירותים המסופקים. שיטה לעירבול והצפנה של אותות על מנת למנוע גישה ממשתמשים
(צופים בערוצים , למשל) שלא שילמו עבור השירות הספציפי. למשל : Viaccess , Videoguard, Irdeto,PowerVu ועוד

CRC

קיצור של Cyclic Redundancy Check